Výbor Občianského združeniaPREDSEDA :         Pavol  Dlhý            ( štatutárny zástupca )

VELITEĽ:               Pavel  Uroda          ( štatutárny zástupca )

TAJOMNÍK :         Pavol  Uroda ml.   ( štatutárny zástupca )

POKLADNÍK :       Mária  Petrasová

STROJNÍK :         Jozef  Lazišťan

REFERENT PRE PRÁCU A VÝCHOVU MLÁDEŽE :  Róbert  Plavec

REVÍZOR :     Anton  Výrostek