Mestský hasičský zbor v Spišskej Starej Vsi ako občianske združenie vznikol registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 16.11.2016 a je pokračovateľom DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU ktorý tu pôsobil od roku 1900.

V súčastnosti má šesdesiat členov ( 30 činných a 30 prispievajúcich ) z ktorých je šestnásť členov zaradených vo výjazdovej skupine DHZO , ktorý sú kvalifikačne a zdravotne spôsobilý na vykonávanie hasičských a záchranárskych činností. Mestský hasičský zbor disponuje modernou zásahovou technikou a vecnými prostriedkami na zdolávanie mimoriadných udalostí v meste ale aj mimo neho v rámci okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa.